fredag, juli 14, 2006

Analyse?

I dagens udgave af Information, bliver Venstres finansordfører, Peter Christensen citeret for at sige:
"Man skal lave en analyse af, hvor man får den bedste effekt på et givent tidspunkt. I en tid med fuld beskæftigelse handler det om at skaffe folk et incitament til at arbejde mere, og det gør man ved at sænke topskatten. For mig at se, er det ikke et enten eller men et både og."

Der er indtil flere ting der genere mig i dette citat. For det første siger Peter Christensen at man skal tage udgangspunkt i en analyse. Det har eks. OECD gjort, de var ikke ligefrem med på ideen om at sænke topskatten. Og OECD må vil ellers betragtes som temlig glade for skattelettelser, så der er nok et økonomisk rationale bag ved OECD's modstand mod skattelettelser pt.

For det andet så er det Peter Christensens grundige analyse af hvorledes en sænkning af topskatten vil øge arbejdsudbuddet.

Nu er det nogle år siden jeg har set på slutsky (staver det endda forkert) ligningen, men følgende tror jeg ikke helt Peter Christensen har tænkt over. Alle bliver rigere, men døgnet er til alle tider på 24 timer. Det gør at den begrænsende faktor er tid. Hvis man fjerner topskatten, så vil folk generelt få en større formue ved samme antal arbejdstimer, det er indkomsteffekten, og de vil tjene mere pr. arbejdet ekstra time, det er priseffekten. Priseffekten er den Peter Christensen tror på, (hvis Peter Christensen har tænkt over det her, den tilskynder folk til at arbejde mere, der er et højere afkast pr. arbejdet time. Indkomsteffekten kan gøre at folk arbejder mindre, fordi de nu er rigere og dermed har råd til mere fritid, da den reele tid til rådighed er konstant så vil forholdet mellem fritid og arbejde blive påvirket af den enkeltes fritid.

Der er altså to grunde til at jeg synes Peter Christensen er et fjols. For det første fordi jeg ikke tror på at den danske økonomi kan holde til en fjernelse af topskatten, det er det OECD sanktionerede argument med overophedning.

Den anden grund er at jeg ikke føler mig overbevidst om at en fjernelse af topskatten vil have den ønskede effekt på arbejdsudbuddet.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

12/8/06 20:38  

Send en kommentar

<< Home